Home

Nieuws

Asscher keurt WWZ-akkoord tuinbouw goed

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is akkoord met het voorstel LTO Nederland en de vakbonden om de Wet Werk en Zekerheid aan te passen. De WWZ wordt nu aangepast om seizoenarbeid in de tuinbouw mogelijk te maken.

LTO Nederland, FNV en CNV Vakmensen zijn blij dat Asscher zijn goedkeuring geeft aan het akkoord. De uitzonderingen op de WWZ hebben met name te maken met de toepassing van de ketenbepaling voor bepaalde functies in de agrarische sector. De afspraken tussen werkgevers en bonden zijn gericht op seizoenarbeid en spitsen zich toe op duurzame arbeidsrelaties voor teelt-, oogst- en productiewerk in de agrarische sector.

Het gaat hierbij om de perioden, die zitten tussen werkperioden op bedrijven (ketenbepaling). De precieze regeling zal naar verwachting op korte termijn in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Seizoenmatig

Het akkoord houdt in dat een aantal omschreven functies onder voorwaarden in aanmerking komen voor een kortere onderbreking dan de minimale periode van zes maanden in de WWZ. Hiermee wordt bereikt dat agrarische oogst- en productiemedewerkers vaker op hetzelfde bedrijf aan de slag kunnen zonder dat ze verplicht een vast contract aangeboden moeten krijgen.

Het gaat daarbij om werkzaamheden voor een periode van maximaal negen maanden per jaar, die 'door de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering wegens klimatologische en natuurlijke omstandigheden alleen seizoenmatig worden uitgevoerd', aldus het akkoord. Die functies zijn benoemd voor de sectoren glastuinbouw, open teelten, tuinzaden en bloembollengroothandel.

Toch vast contract

Voor functies van tenminste negen maanden maar korter dan een jaar  is de afspraak gemaakt dat de werknemer onder voorwaarden op zijn verzoek bij het vierde contract aanspraak kan maken op een contract voor onbepaalde tijd. Daarbij kan dan de loonbetaling gespreid worden over een periode van twaalf maanden. Het gaat dan om een contract van ten minste gelijke omvang.

CAO-onderhandelingen

Nu minister Asscher groen licht heeft gegeven voor de seizoenfuncties op basis van de uitzonderingsbepaling in de WWZ, zullen de afspraken geëffectueerd moeten worden in af te sluiten cao's. De onderhandelingen voor nieuwe cao's in de sectoren open teelten en glastuinbouw zijn gaande. Er zit nog licht tussen de looneis van 3 procent van vakbonden en het mandaat van de onderhandelaars vvan de werkgevers die niet verder mogen gaan dan 2 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.