Doorgaan naar artikel

Albert Heijn eist GRASP-certificaat Spaanse leveranciers AGF

Albert Heijn verhoogt de inkoopeisen voor haar Spaanse leveranciers van groente en fruit na onderzoek van de ketens, waarin steeds meer kwetsbare immigranten werken.

Eind dit jaar moeten Spaanse groente- en fruitleveranciers een inspectie ondergaan op arbeidsomstandigheden en rechten. Het gaat om de Business Social Compliance Initiative (BSCI), maar GLOBALG.A.P module GRASP voldoet daaraan als minimaal het niveau zilver wordt gehaald. Nu gelden die inkoopeisen nog niet voor Spaans product.

Gemiddeld risico voor misstanden met personeel

Spanje behoort tot de groep landen met een gemiddeld risico voor misstanden met personeel. De hoog-risicolanden hadden al zo’n inkoopeis met inspectie op arbeidszaken. Slechts 7,4 % van de productielocaties in medium-risicolanden hadden in 2023 een geldig social compliance certificaat. Dat moet dus fors omhoog.

Prestatieniveaus van sociale audits verbeteren

Daarnaast vraagt AH leveranciers om de prestatieniveaus van de sociale audits van hun productielocaties in zowel hoog- als medium-risicolanden te verbeteren. Dat betekent dat bedrijven de ‘critical, crucial and/or major non-compliances’ uit de auditrapporten moeten aanpakken.” We monitoren dit aan de hand van de prestatieniveaus van de certificeringsstandaarden.”

Problemen met Eurosol

Met de Spaanse glasgroenteleverancier Eurosol ontstonden in 2022 problemen. De partner waarmee Albert Heijn al 35 jaar samenwerkt, werd door een vakbond beschuldigd van manipulatie, repressie en vergelding. Met name vakbondsleden zouden worden ontslagen na het intrekken van ondernemingsraden. Onderzoek in opdracht van Albert Heijn, plus een rechtszaak, toonden aan dat die beschuldigingen onjuist waren. Wel is een actieplan opgesteld om de omgang met personeel te verbeteren en de ondernemingsraden te versterken. Tussen Spaans personeel en immigranten bleken spanningen te bestaan, waarmee Eurosol moet omgaan. Ook Eurosol moet een audit door GLOBALG.A.P GRASP ondergaan.

Marokko

Ook in Marokko zijn bij twee groenteleveranciers verbetermaatregelen opgelegd om de omgang met personeel te verbeteren. Marokko staat op de lijst hoog-risicolanden, waardoor deze bedrijven al GRASP-plicht kennen. Het gaat bij deze bedrijven om zaken als baanzekerheid en representatie van personeel in (ook weer) ondernemingsraden.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin