Home

Nieuws laatste update:8 dec 2016

Inspectie SZW: minder inzet op tuinbouw

De Inspectie SZW blijft in 2017 in de glastuinbouw controleren op beloning, illegale tewerkstelling en arboregels. Wel neemt de intensiteit af.

De iets lagere inzet op preventieve inspecties in onder meer tuinbouw komt door een verschuiving van capaciteit naar de categorie ongevallen. Ook wil de inspectie meer onderzoek doen op loonbedrijven en paddenstoelensector in 2017.

70% naleving

Daarbij mikt de inspectie erop dat in 2018 circa 70% van het aantal ondernemers in de deelsectoren als glastuinbouw geen illegale arbeid laat verrichten, voldoende betaalt en de arbeidstijdenwet volgt. Dat betekent dat de inspectie hoopt dat maximaal 3 op de 10 geïnspecteerde bedrijven een of meer van deze wettelijke regels overtreedt. Een 100% naleving blijft voorlopig niet haalbaar, verwacht de inspectie in het Jaarplan 2017.

Overtredingen gevaarlijke stoffen

Verder mikt de inspectie erop dat het percentage werkenden dat blootgesteld wordt aan fysieke overbelasting en/ of aan gevaarlijke stoffen daalt met 15% eind 2018 (ten opzichte van 2014) en een daling van 20% van de ongevallen ten opzichte van 2014. Het aantal bedrijven waar overtredingen met betrekking tot de arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving wordt geconstateerd, vermindert in 2018 richting 40%, zo stelt de inspectie zichzelf en de sector tot doel.

Of registreer je om te kunnen reageren.