Home

Nieuws

Geen recordprijzen groente in 2015

Nederlandse consumenten legden in 2015 gemiddeld geen recordprijzen neer voor hun verse groente.

Dat blijkt uit de inflatiecijfers van het CBS. De record-rendementen op de teeltbedrijven in zowel glas als vollegrond drukken daarmee niet heel zwaar op de winkelprijzen. In 2013 en 2010 waren de groenteprijzen in de winkel net iets hoger dan in 2015, al ontlopen de indexen 105,11 (2015), 105,42 (2013) en 105,15 (2010) elkaar niet veel.

Een directe relatie tussen de rendementen van de teeltbedrijven en winkelprijzen hoeft er niet te zijn. Voor glastelers liepen de energiekosten terug. Ook zijn de opbrengsten uit export buiten beschouwing gelaten in een vergelijking van rendement van de bedrijven en de winkelprijzen.

Voor vers fruit lagen de prijzen ook niet op recordhoogte. Met een index van bijna 118 bleef de fruitprijs gemiddeld 3  punten achter bij 2013. Bij fruittelers lagen de rendementen iets boven het voorgaande jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.