Doorgaan naar artikel

AH heronderhandelt met Belgische telers bij prijsschok

Bij een forse kostenstijging, zoals een energiecrisis, zijn supermarkten in België verplicht tot heronderhandeling met telers over het contract. Dat is voor Albert Heijn en Jumbo een van de nieuwe wettelijke ketenvoorwaarden om in België actief te zijn.

De federale Belgische overheid heeft namelijk een pakket maatregelen bekend gemaakt om telers beter te beschermen binnen hun afzetkanaal. In totaal zijn vier maatregelen goedgekeurd om telers meer marktmacht te geven. Wanneer een teler geraakt wordt door een onvoorziene omstandigheid, zoals de energiecrisis, dan komt er een verplichting voor afnemers om in te stemmen met nieuwe prijsonderhandelingen. Dat betekent nog niet dat supermarkten verplicht zijn om de prijs ook effectief te verhogen, blijkt uit een toelichting. De federale landbouwminister David Clarinval noemt de maatregelen een belofte die ontstond na boerenprotesten. Het zijn maatregelen die volgen uit onderhandelingen binnen de taskforce Agrovoeding, waarin teelt en supermarkten overleggen.

Prijzen observeren

De federale overheid wil forse prijsschommelingen in de agrovoedingsketen onder controle houden. België kent al een prijzenobservatorium, waarin prijsschommelingen worden onderzocht. Dat kan voortaan alarm kan slaan als de prijzen bepaalde drempelwaarden overschrijden. Dan moet overleg opgestart worden in de keten om een oplossing te vinden. Verder wordt het verbod op verkopen met verlies aangescherpt. Dat zou in de toekomst alleen nog kunnen als de teler daarmee akkoord gaat. Het kan namelijk ook een middel zijn om overschotten op de markt op te ruimen.

Boetes niet zomaar opleggen

Ook wordt een wapen van de supermarkten verzwakt, het uit de schappen nemen van product als dwangmiddel bij onderhandelingen. Dit ‘delisting’ wordt verboden. Supermarkten zullen dit in de toekomst alleen nog kunnen doen als ze daar een goede reden voor geven. Daar komt bij dat een supermarkt die vast stelt dat een partij producten niet voldoet aan haar specificaties automatisch een boete mag doorrekenen aan de boer.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin