Home

Nieuws 1 reactie

Dijksma doet voorstellen GMO-problemen

Nederland heeft bij de Europese Commissie voorstellen gedaan om de risico's en problemen rondom GMO-verstrekking op te lossen.

Daarmee moet het risico op terugvordering van GMO-gelden teniet worden gedaan. De voorstellen komen op initiatief van de nieuwe EU-landbouwcommissaris Phil Hogan. Dijksma heeft voor deze voorstellen het bedrijfsleven geconsulteerd.

Dijksma wil bijvoorbeeld in de regelgeving opnemen dat bij verkoop door een dochterorganisatie binnen de producentenorganisatie geen sprake is van uitbesteding.  Nu moeten in deze gevallen uitbestedingscontracten gesloten moeten worden. Daarnaast moet de PO aantonen dat het feitelijk voldoende regie voert op de afzet, terwijl het al een honderd procent dochter is.

Richtsnoeren of best practices moeten aan de regelgeving worden toegevoegd om producentenorganisaties manieren te tonen om aan te tonen dat bijvoorbeeld aan de leveringsplicht wordt voldaan en dat regie op de afzet wordt gevoerd.

Ook wil Dijksma dat de controleurs van de EU (auditors) niet zomaar na vermoedens van overtreding van de regels de lidstaten kunnen opleggen dat te weerleggen. De auditors moeten het staven en aannemelijk maken voordat een lidstaat daadwerkelijk wordt aangesproken, vindt Dijksma.

Ook voor interventie heeft Dijksma versimpelingen. Nu kan een interventiepartij nog worden afgekeurd op bederf in de partij. In de versimpeling wil Dijksma het percentage bederf aftrekken van de hele partij.

Ook wil Dijksma richtsnoeren publiceren die producentenorganisaties richting geven hoe in crisisperioden afspraken te maken zijn die de markt verlichten.

Eén reactie

  • P.N. Slagter

    Als de gehele agrarische sector nu nog steeds bezig is om gmo voort te zetten op de huidige manier met enige aanpassingen zoals hier is genoemd dan kun je toch wel de conclusie trekken dat onze beleids mensen inclusief mevrouw Dijksma totaal niets en dan ook helemaal niets met onze sector op hebben.
    Ton Slagter bloemkool teler te lutjebroek.

Of registreer je om te kunnen reageren.