Home

Nieuws

Asscher beperkt terugwerkende kracht transitievergoeding

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt vandaag een overgangsregeling voor de transitievergoeding naar de Tweede Kamer. Namens werkgevers in de tuinbouw, de horeca en de recreatie had de Kamer om zo'n regeling gevraagd.

In de tuinbouw, de horeca en de recreatie wordt veel met seizoenarbeiders gewerkt, die tot op heden niet werden geacht een opeenvolgende keten van tijdelijke contracten op te bouwen als ze ten minste drie maanden uit dienst waren. Die termijn is in de per 1 januari ingevoerde Wet Werk en Zekerheid opgerekt naar zes maanden. Ook voor het recht dat ontslagen medewerkers  kunnen hebben op een ontslag- of per 1 juli 2015 een transitievergoeding, is die termijn van belang. Bij de berekening van de duur van het aaneengesloten arbeidsverleden gold aanvankelijk met onbeperkt terugwerkende kracht die nieuwe termijn van zes maanden.

Door de overgangsregeling telt straks alleen nog het arbeidsverleden van tijdelijke krachten vanaf 1 juli 2012 - met een onderbreking korter dan zes maanden - mee voor de transitievergoeding. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten van vóór 1 juli 2012 tellen alleen mee met een onderbreking van ten hoogste drie maanden.

De overgangsregeling komt dus neer op een beperking van het met terugwerkende kracht verlengen van de ketenbepaling van drie naar zes maanden. In de oorspronkelijke regeling zouden de na 1 juli 2015 in sommige gevallen verschuldigde transitievergoedingen voor soms al lang jaar op jaar voor dezelfde tuinder werkende seizoenwerkers veel hoger hebben kunnen oplopen.

Garantie

Verder wordt in Asschers vandaag aangekondigde overgangsregeling geregeld dat de transitievergoeding niet direct betaald hoeft te worden als de werkgever de werknemer de garantie biedt dat hij of zij binnen zes maanden weer aan de slag kan. Hiermee wordt voorkomen dat een werkgever na 1 juli 2015 meteen na afloop van een tijdelijk contract een transitievergoeding verschuldigd zal zijn. Uiteraard telt die volgende arbeidsovereenkomst wel weer mee in de optelsom van maximaal drie tijdelijke contracten of maximaal twee jaar in dienst alvorens automatisch een vast contract ontstaat.

 

Meer over de transitievergoeding en de mogelijke gevolgen voor tuinders is te lezen in editie 4 van Groenten & Fruit op pagina 12 en 13,

Of registreer je om te kunnen reageren.