Home

Nieuws

Tuinbouw dreigt met 'langere cao-loze periode'

De tuinbouw voorziet 'een langere cao-loze periode' als de vakbonden niet meedoen aan een gezamenlijk verzoek aan minister Asscher om de Wet Werk en Zekerheid aan te passen. CNV'er Henry Stroek denkt dat de tuinbouw hiermee haar hand overspeelt.

Als de bonden het eindbod van de werkgevers niet accepteren "dan is dat naar verwachting het begin van een langere cao-loze periode". Dat stelt de Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB in een cao-update aan de leden. De onderhandelingen voor de cao's voor glastuinbouw en open teelten liggen stil in afwachting van overeenstemming tussen tuinders en vakbonden over een regeling, die het mogelijk maakt om achter elkaar meerdere korte contracten (tot 9 maanden) aan te kunnen gaan zonder dat een vast dienstverband ontstaat. "Het betreft de toepassing van een uitzonderingsbepaling uit Wet Werk en Zekerheid die bij cao met de werknemersorganisaties en met instemming van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan worden overeengekomen. Het gaat daarbij om specifiek aan te duiden functies waarvoor de uitzondering geldt."

Voorstel bonden

CNV'er Henry Stroek denkt dat de tuinbouw haar hand overspeelt. "Kennelijk hoopt de sector erop dat ze ook zonder akkoord van de vakbonden toch bij de minister een uitzondering gedaan kunnen krijgen. Ik denk niet dat Asscher dat gaat doen. Dan staat de volgende dag nog een heel peloton werkgevers bij hem op de stoep voor dezelfde uitzondering."

De uitzondering waarmee vakbonden wél gezamenlijk met de tuinders naar minister Asscher willen, houdt in dat tuinders een werknemer drie tijdelijke contracten in negen maanden kan aanbieden, met daarna een wachttijd van 15 weken alvorens er een nieuwe reeks van drie tijdelijke contracten kan starten. Stroek: "Dat komt tegemoet aan de praktijk in veel groente- en fruitteelten met een aantal korte arbeidspieken."

Meer vaste contracten

Voor teelten met veel langere oogstperiodes zijn er volgens de bonden ook veel meer mogelijkheden voor vaste contracten dan er nu door tuinders worden gegeven. "De werkgevers verwachten dat wij nu alle tuinders alle ruimte geven voor tijdelijke contracten. Maar zonder ook maar de minste garantie dat we vervolgens aan de cao-tafel afspraken kunnen maken over meer vaste contracten op die bedrijven waar wel tot elf maanden werk is."

De vakbonden zijn volgens Stroek bereid de afspraak over een uitzondering voor kort-cyclisch seizoenwerk voor vijf jaar vast te leggen, voor de hele laagste loonschaal. "De werkgevers hoeven dus echt niet elk jaar met de rug tegen de muur opnieuw die uitzondering op de WWZ uit te onderhandelen. Maar daar willen de werknemers wel wat voor terugzien."

Of registreer je om te kunnen reageren.