Home

Nieuws

Discussie huisvesting verschuift van plukker naar vluchteling

Aandacht voor goede huisvesting voor tijdelijke arbeidskrachten uit de EU krijgt bij overheid minder prioriteit door de vluchtelingenstroom.

Het onderwerp huisvesting voor arbeidskrachten verschuift naar de achtergrond als gemeenten statushouders of zorgcliënten verplicht moet huisvesten. Dat stellen onderzoekers in het rapport Huisvesting arbeidsmigranten: een zorg van iedereen?! Zij signaleren dat het onderwerp huisvesting voor arbeidsmigranten wel op de politieke agenda staat, maar lokaal draagvlak is vaak een lastig punt, net als overigens de huisvesting van statushouders.

De onderzoekers hebben het rapport eerder dit jaar geschreven, toen er blijkbaar nog geen sprake was van een vluchtelingenprobleem op huisvestigingsvlak. De problemen of mogelijkheden die nu ontstaan door het creëren van extra woonfaciliteiten voor vluchtelingen en statushouders worden in het rapport niet genoemd. Wel komen de onderzoekers met oplossingen zoals het mixen van doelgroepen op special 'short stay' wooneenheden. Dat kan de weerstand tegen Polenhotels wegnemen, maar tegelijk wordt gevreesd dat zulke wooneenheden een imago krijgen van armoedehotels. De onderzoekers doen verder aanbevelingen voor werkgevers om afnamecontracten te sluiten met partijen die huisvesting willen realiseren en te kijken naar succesvolle projecten die er ook zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.