Home

Nieuws 1 reactie

'Stroperigheid bij Topsector Tuinbouw'

Na twee jaar topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal zijn veel plannen en netwerken ontstaan, maar dat lijkt te leiden tot stroperigheid.

Dat blijkt uit onderzoek 'Gouden driehoek' van Wageningen UR en Alterra. De onderzoekers signaleren het gevaar dat de uitkomst van allerlei innovatieprocessen niet meer voorop staat, maar de structuur. Zo is bijvoorbeeld Greenport Holland de benaming van het (inter)nationale tuinbouwcluster met een sterk bestuurlijke netwerk binnen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.

Het old boys netwerk is daarbij nog steeds in tact, maar er is een veelheid aan subprojecten en programma's waar allerlei instellingen en organisaties elkaar ontmoeten. Het gevaar is dat partijen zich in zo'n structuur hun positie willen behouden en vernieuwingen uitblijven.

De onderzoekers stellen de vraag of de structuur effectief is. Ze verwijzen naar kritische geluiden over de gouden driehoek waarbij de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen te rigide zou zijn en remmend werkt.

Over de eerste jaren van het topsectorenbeleid kan in het algemeen geconcludeerd worden dat de overheid zichzelf naar de achtergrond schuift. Veel wordt aan bedrijfsleven en kennisinstellingen overgelaten. De onderzoekers adviseren nog meer partijen en burgers toe te laten tot de topsectoren.

Eén reactie

  • P.M.M. Zwinkels

    hoef je geen onderzoeker voor te zijn. Kun je op je klompen aanvoelen!veel praten en blijven praten. Bespeur hetzelfde. Men is weer ouderwets zijn eigen winkel aan t verdedigen.
    Adviseurs, begeleiders en managers verdienen hier goed aan, maar de producent, die kopje onder dreigt te gaan........is uitwisselbaar?

Of registreer je om te kunnen reageren.