Doorgaan naar artikel

Zuid-Holland: focus in bijgestelde steun glastuinbouw

De provincie Zuid-Holland verhoogt in de begroting de gelden voor transitie in de glastuinbouw en focust op digitalisering en energievraagstukken.

In de begroting voor 2024 zijn bedragen voor de glastuinbouw bijgesteld. Dat is onder de noemer ‘Transitie van de Greenports’. Een Greenport is een organisatie van bedrijven, overheid en kennisinstellingen om vernieuwing aan te jagen. Er is volgend jaar niet € 1,0 miljoen, maar € 2,6 miljoen beschikbaar. Daarmee houdt de provincie de steun op hoogte van de laatste jaren. Bij die verhoging met € 1,6 miljoen speelt mee dat het essentieel is dat de jaarsubsidie voor regionale samenwerkingsverbanden in de glastuinbouw verlengd worden. Dat schrijft de provincie zelf. Voor Greenport West-Holland en Aalsmeer wordt de subsidie verhoogd, blijkt uit de begroting. In totaal zijn er zes stichtingen rond Greenports met daarnaast ook Duin- en Bollenstreek, Boskoop, West-Holland Innovatiepact en Greenports Nederland. Zij krijgen allemaal subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Accenten

Zuid-Holland zet dit jaar in haar beleid voor Greenports meer in op versnelling van digitalisering in de glastuinbouw en verduurzaming van energie, water en logistiek. Regionaal ligt de nadruk op modernisering van de Broekpolder en Oranjepolder in Greenport West-Holland.

Ook het Energie Akkoord Greenport West-Holland staat hoog op de prioriteitenlijst, met onderzoek naar duurzame energie-oplossingen voor de sector en kennisdeling van energieprojecten rond glastuinbouw, zoals aardwarmteboringen en warmteplannen (netwerken).

Clustering bedrijven bij warmte, CO2 en waterstof

Zuid-Holland stimuleert de energie- en grondstoffentransitie in de glastuinbouw door de verdere ontwikkeling en uitrol van een regionaal warmtenet met geothermie en havenwarmte. Bij duurzame gebiedsontwikkeling (modernisering) is met name clustering van bedrijven in beeld bij warmte- en CO2-netten, waterstof en geothermie.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin