Doorgaan naar artikel

‘Greenport doet gooi naar Wopke-Wiebes-miljoenen’

De tuinbouw en het Nationaal Groeifonds, dat leek na een eerste afwijzing voor Foodswitch in 2021 nog geen gelukkige combi. Maar de Greenport Horti Campus doet nu een gooi om mee te mogen doen aan een al gehonoreerde aanvraag voor de miljoenen uit wat ooit begon als het Wopke-Wiebes-fonds. Over onderwijs en digitalisering van de tuinbouw.

Het gaat om het zogeheten Katapult-programma. Dat kreeg in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds € 210 miljoen toegekend. Dat geld moet vervolgens door naar afzonderlijke Katapult-projecten, die zijn gericht op het beter laten samenwerken van bedrijfsleven en onderwijs. Een nobel streven, waar de tuinbouw ook graag stappen in zet. Extra stappen, want onontgonnen terrein is die samenwerking in de tuinbouw ook weer niet. Anders zouden de scholen, bedrijven en de campussen die zij samen hebben opgezet in het gebied van Greenport West-Holland ook niet zomaar even een subsidievoorstel hebben kunnen opzetten.

Nieuw kennis-ecosysteem

Het tuinbouwcluster van Greenport West-Holland hoopt op € 12 miljoen over een periode van 6 jaar. “Om een nieuw ‘ecosysteem’ van kennisontwikkeling en kennisdeling op te zetten”, aldus Nico van Hemert van de Greenport. Tomatentuinder Ted Duijvesteijn, die ook bij het project is betrokken zegt het aldus: “We moeten toekomstmakers opleiden: dat is echt de heilige graal voor een goede toekomst voor de glastuinbouw. Die toekomstmakers zijn nodig om de sector de noodzakelijke transitie naar een duurzame, energieneutrale sector te laten maken. Bovendien moeten we de toekomst dichter bij de ondernemer halen. We moeten daarvoor echt een tandje bij zetten, met name op de onderwerpen energie en digitalisering. Juist op die onderwerpen kan de glastuinbouw toekomstgericht, betekenisvol én impactvol zijn.”

Leven lang ontwikkelen

Klinkt goed. De definitieve aanvraag moet op 17 april bij Katapult liggen. Nog even perfectioneren, dat gezamenlijk verhaal en een nieuwe generatie slimme en gemotiveerde studenten kan de bedrijven op komen stromen, om de ondernemers te helpen zich een leven lang te blijven ontwikkelen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin