Doorgaan naar artikel

Westland wil positie als tuinbouwcentrum versterken

Luchtfoto Westland: Foto: Gemeente Westland premium

Luchtfoto Westland: Foto: Gemeente Westland

De gemeente Westland geeft in haar gebiedsplannen prioriteit aan het versterken van de positie als tuinbouwkenniscentrum (Greenport).

Zo wil Westland bedrijven aantrekken in het tuinbouwkenniscentrum in de gemeente. Daarvoor is uitbreiding nodig met 34,5 hectare van beschikbare kavels op bedrijvenlocaties. Dat staat in het Gebiedsgericht plan 2023-2027.

Westland denkt die positie vooral te versterken door kennis- en innovatiebedrijven binnen de gemeentegrenzen te krijgen. Recent presenteerde de gemeente masterplannen van een Flora Campus in Naaldwijk, een internationaal kennisknooppunt voor tuinbouwtechnologie, gericht op digitalisering en robotisering en gezondheid.

Lees ook: Sterke impuls tuinbouwonderwijs en -onderzoek Westland

Geen caravanstalling

Naast de versterking van het kenniscentrum zit de ontwikkeling van de tuinbouw in behoud van het tuinbouwareaal in de gemeente. Om die reden wijst Westland gebruik van leegstaande kassen voor caravanstalling af, waar dat in andere gemeentes vaker wordt toegestaan. Westland wees recent ook een aanvraag voor een caravanstalling in Naaldwijk af.

Een versterking van de Greenport Westland is ook mogelijk door intensiever gebruik van het areaal. Westland draagt daaraan bij met de warmtestrategie, waarbij de gemeente ontwikkeling van warmtenetwerken van aardwarmte actief faciliteert. Glastuinbouwcoöperaties hebben al warmtenetten liggen om hun kassen te verwarmen.

“We stimuleren het aan elkaar koppelen van deze netten zodat een warmtenet ontstaat van aardwarmte, gevoed vanuit diverse bronnen. Hier kan de omgeving, bijvoorbeeld (nieuwbouw)woningen en bedrijven, in de toekomst op aansluiten”, schrijft de gemeente.

Gietwater uit rioolzuivering

Westland vraagt bedrijven meer circulair te worden door minder grondwater te onttrekken en juist meer water te bergen. Daartegenover staat onderzoek van de gemeente om het gezuiverde afvalwater dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie verlaat, in te zetten als gietwater voor de glastuinbouw.

De gebiedsplannen van Westland maken melding van de noodzaak van het moderniseren van het teeltareaal. Hierin zijn echter geen nieuwe initiatieven opgenomen om de achterstand daarin in te lopen.

Lees ook: Telers Westland: stappen waterkwaliteit te klein

Bekijk meer

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin