Home

Nieuws

'Vaakst overtreding spuiten aan slootkant'

Bij controles op toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt en akkerbouw stuit de NVWA het vaakst op overtredingen bij open water.

Telers laten het teeltbelang te vaak prevaleren boven het milieubelang, stelt de NVWA in haar jaarverslag.

Ten opzichte van voorgaande jaren is geen verbetering van de naleving zichtbaar. Net als in 2012 wordt bij ongeveer 1 op de 5 controles 1 of meerdere overtredingen vastgesteld.

De meeste overtredingen hadden betrekking op het niet naleven van regels die gelden in de nabijheid van sloten en ander oppervlaktewater. Ook werden de voorschriften op het etiket onvoldoende nageleefd. Ten opzichte van 2012 werd vaker geconstateerd dat gewasbeschermingsmiddelen werden toegepast zonder bewijs van vakbekwaamheid.

Voor bijvoorbeeld het op onjuiste wijze gebruiken van middelen of voor niet voldoen aan emissiebeperkende maatregelen zoals het gebruik van de juiste (kant)dop zijn boeterapporten opgemaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.