Home

Nieuws

Naktuinbouw gaat op in nieuwe organisatie

De keurings- en controlediensten voor de land- en tuinbouw worden opgeheven en gaan op in twee nieuwe organisaties.

Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) voor plantaardige aangelegenheden en een voor dierlijke aangelegenheden. Dat betekent het einde van onder andere de keuringsdienst voor de biologische landbouw Skal, Naktuinbouw, de Bloembollenkeuringsdienst en het COKZ. De Raad voor de Plantenrassen gaat mogelijk op in de nieuwe ZBO-plant, waarin ook de Bloembollenkeuringsdienst, Naktuinbouw, en de keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed kunnen worden ondergebracht.

Blok

Dat schrijft minister Stef Blok (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in een brief aan de Tweede Kamer. De herinrichting van de keurings- en controleorganisaties komt voort uit de afspraken die PvdA en VVD hebben gemaakt in het regeerakkoord.
Bij de herschikking wordt ook gekeken naar keurings- en controletaken die nu nog onder toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vallen. Naar aanleiding van de parlementaire discussie over de NVWA heeft staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) al aangekondigd dat zij zich uitvoerig gaat herbezinnen op het systeem van keuring en toezicht.
Het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) blijft voorlopig bestaan, al wil het kabinet wel kijken of het op termijn verstandig is het personeel van het CTGB onder te brengen in een agentschap.
Wat er met het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) gaat gebeuren is evenmin precies duidelijk. Vooralsnog blijft BBL bestaan, maar het kabinet gaat kijken wat de rol is van BBL nu de Dienst Landelijk Gebied wordt opgeheven.
Het Faunafonds wordt opgeheven, zoals ook al in het wetsvoorstel Natuurbescherming is vastgelegd. Hoe het met de Grondkamers verder gaat, is afhankelijk van de manier waarop het kabinet uitvoering geeft aan het advies over het pachtbeleid. De mogelijkheid bestaat dat de Grondkamer samengaat met de Huurcommissie.
In de nieuw ZBO-dier kunnen de activiteiten van  het COKZ en het al  bij wet opgeven Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten worden opgebracht.

Extra kosten

Directiesecretaris Arjan Kroon van de NAK zegt in een eerste reactie de vrees te hebben dat de voorgestelde aanpak leidt tot extra kosten in de akkerbouw. Zijn angst is dat de NVWA een aantal taken naar zich toe trekt, wat alleen maar tot extra kosten leidt. "Dan komen eerst de NAK en vervolgens de NVWA het zelfde werk doen. We moeten voorkomen dat met de ZBO's hetzelfde gebeurt als met de productschappen: dat we ze al opgeheven hebben, voordat het parlement een besluit heeft genomen."

Of registreer je om te kunnen reageren.