Doorgaan naar artikel

Keuringsdiensten moeten aan relatie bedrijven werken

KCB en Naktuinbouw boeken vooruitgang in hun functioneren, maar aan de relatie met de bedrijven is verbetering mogelijk.

Dat blijkt uit evaluaties van beide keuringsdiensten door Ecorys. Bij Naktuinbouw rouleren keurmeesters nu niet genoeg op de bedrijven. Bovendien moet Naktuinbouw meer inzetten op toezicht op keuringen door bedrijven zelf. Ook zou de keuringsdienst meer risicogericht op de bedrijven moeten keuren, vinden de onderzoekers.

KCB heeft het risico gebaseerd toezicht juist doorontwikkeld de laatste jaren. Het toezicht op de bedrijven is steeds meer gericht op risico’s in relatie tot bedrijfsprofielen. Wat de onderzoekers een sterke ontwikkeling vinden, is dat het bedrijfsleven geen bestuursleden meer kan benoemen maar wel aandragen.

Efficiëntiemogelijkheden binnen KCB

Tegelijkertijd ziet de sector ook dat er efficiëntiemogelijkheden zijn binnen het KCB en het overkoepelende keuringssysteem die niet snel genoeg doorgevoerd wordt. De kostendekkende tarieven zijn daardoor te hoog, vinden bedrijven.

Een andere bevinding is dat het bedrijfsleven de indruk heeft dat er meer afkeuringen plaatsvinden dan voorheen. Het KCB zou te nauwlettend de voorschriften volgen. Niet duidelijk is of dat op gebied van import of export gebeurt. Of dat daadwerkelijk zo is, blijkt onduidelijk. Er is vrijwel geen sprake van afkeuringen en tuchtzaken waarbij het oordeel van het KCB is teruggeroepen in een beroepsprocedure. Er zijn weinig klachten en bezwaarschriften aan het adres van het KCB.

Meer samenwerking

De keuringsdiensten werken steeds meer samen, concluderen de onderzoekers. Ook is het reguliere overleg met het ministerie en met NVWA doeltreffend en wordt in die lijn goed samengewerkt, is het oordeel. Naktuinbouw pakt met name een rol in innovatie en het voorop lopen in gebruik van nieuwe technieken bij toezicht. Het onderzoek is van media 2023, maar recent gepubliceerd door nieuwe meerjarenafspraken.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin