Home

Nieuws

Zorgen over supermarkt die in buitenland koopt

Boeren en tuinders ervaren dat de supermarkten meer zelfstandig inkopen in het buitenland, dus buiten de keten van de coöperaties van de primaire producenten om.

Van een tiental ketenzaken wordt dit als belangrijkste trend gezien. Dat blijkt uit Agri & Food Trends onderzoek 2014 van Berenschot onder primaire producenten in de land- en tuinbouw. De trend wordt belangrijker ingeschat dan de druk die burgers uitoefenen op de primaire productie of verticale- en horizontale samenwerking. Voor die zaken is de bereidheid om te investeren wel aanwezig.

Boeren en tuinders weten overigens niet dat ze misbruik van inkoopmacht kunnen melden. De gedragscode handelspraktijk, een richtlijn tegen misbruik van inkoopmacht, is bij primaire producenten nauwelijks bekend. Een flink deel van de respondenten geeft aan in de praktijk te maken te hebben met oneerlijke handelsprakijken (44 procent). Toch kent één op de vijf producenten maar de gedragscode.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), FNLI, LTO en het Ministerie van Economische Zaken zijn een pilot gestart op basis van deze code. De pilot wil aantonen dat handelsconflicten kunnen worden opgelost via zelfregulering. De proef loopt tot september 2014 en wordt dan geëvalueerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.