Home

Nieuws

Jonge Landbouwersregeling lijdt onder populariteit

Overheidssteun uit de Jonge Landbouwersregeling voor jonge boeren en tuinders die het familiebedrijf overnemen, wordt door te veel jonge agrariërs aangevraagd.

Dat stelt het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Deze week beantwoordde staatssecretaris Dijksma kamervragen over de regeling. Dijksma steunt het idee om de definitie van jonge boer en tuinder toe te spitsen op jonge landbouwers ná bedrijfsovername. Op die manier kan worden voorkomen dat ook bedrijven profiteren zonder dat ze in het proces van bedrijfsovername zitten. "De regeling wordt hierdoor ernstig ondermijnd", aldus Ramon Klaassens, dagelijks bestuurder bedrijfsovername bij NAJK. "Wij willen dat Dijksma niet de Europese kaders onderzoekt, maar komt tot een beperking van de definitie via nationale regelgeving. De Europese kaders bieden geen oplossing voor dit nationale probleem."

De Tweede Kamer vraagt Dijksma ook om bij de provincies te blijven aandringen op een uniforme invulling van de regeling waarbij gebruik wordt gemaakt van gelijke selectiecriteria. Klaassens: "De signalen die wij hierover ontvangen van onze provinciale AJK's geven ons niet het vertrouwen dat de provincies daadwerkelijk de wens tot gelijke selectiecriteria willen uitvoeren. Dijksma moet een andere oplossing bieden dan enkel de provincies dringend verzoeken, want dat is blijkbaar niet afdoende."

Regeling overtekend

Tenslotte uit de Tweede Kamer onvrede over het voorgenomen budget voor de Jonge Landbouwersregeling. De huidige regeling wordt keer op keer sterk overvraagd. Uit de evaluatie blijkt dat de animo en efficiëntie zeer groot is. "In haar brief aan de Tweede Kamer geeft Dijksma aan dat het voorgestelde budget gebaseerd is op voorgaande jaren. In het verleden is besloten om aan de behoefte te voldoen door alle aanvragen te honoreren. Hiervoor zou een budget van 10 miljoen euro noodzakelijk zijn."

Foto

  • Jonge Landbouwersregeling lijdt onder populariteit

Of registreer je om te kunnen reageren.