Doorgaan naar artikel

Geen beroep groentetelers op kredietregeling overname

De regeling Vermogens Versterkend Krediet (VVK) verdwijnt na drie jaar wegens te weinig belangstelling. Jonge groentetelers deden er geen beroep op. Het GLB biedt betere mogelijkheden.

Dat blijkt uit de evaluatie van de VVK, een regeling die eigenlijk gericht was op investeringen na de overname van een bedrijf. Het onderzoeksrapport van Andersson Elffers Felix (AEF) heeft een mooie foto op de cover van een tomatenkas, maar er deden geen groentetelers beroep op de regeling, wel één fruitteler. Ook werd één kas aangeschaft met hulp van de regeling, maar de plantenkwekers vinden dat de garantstelling van de regeling vooral interessant is voor de bank. Risico’s van het bedrijf worden er niet minder van. Een zwaar gefinancierde overname lijkt lastig te combineren met investeringen.

Aanvullende lening sluit niet aan

De onderzoekers vonden ook dat een aanvullende lening voor extra investeringen niet aansluit op waar een jonge ondernemer na een overname mee bezig is. Voor de meeste net overgenomen bedrijven is er geen gebrek aan financiële zekerheden onder het bedrijf. Voor het stimuleren van bedrijfsovernames is ander instrumentarium gewenst. Daarom is besloten om deze module binnen het Borgstellingskrediet te beëindigen, schrijft minister Piet Adema in een brief.

De regeling VVK mikte op 45 steunbesluiten voor overnames per jaar. Jaarlijks vinden 800 overnames plaats, berekende het ministerie vooraf. In de eerste twee jaar waren er zes toekenningen in totaal. Eén daarvan was een nieuwe sorteerloods bij een fruitperceel. Het betreft een gemengd biologisch-dynamisch bedrijf. Doordat de boerderij op erfpachtgrond staat, was de regeling voor deze teler wel waardevol. Gemiddeld was de aanvraag voor de borgstelling op de banklening bij de eerste zes toekenningen met €765.000 wel veel hoger dan verwacht.

GLB-subsidie bij overname

Voor steun aan jonge telers is ook in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een instrument ontwikkeld, de Vestigingssteun voor jonge landbouwers. Hiermee kunnen jonge boeren en tuinders een subsidie krijgen bij vestiging. Daarmee wordt juist in de fase direct na de bedrijfsovername financiële ondersteuning geboden in de vorm van een subsidie. De regeling opent op 3 juni en loopt tot en met 2 augustus 2024. Daarvoor moeten telers een bedrijfsplan en overnamedocument tekenen. Daar moet wel een verduurzamingsparagraaf in zijn opgenomen.

Voor de regeling is tot en met 2027 in totaal € 237,65 miljoen beschikbaar. Voor de eerste openstellingsrond is € 75 beschikbaar. Het geld dat niet is uitgegeven in de VKK-regeling (€ 63 miljoen) wordt toegevoegd aan het nieuwe GLB-instrument vestigingssteun.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin