Home

Nieuws

Regeling gelegenheidsarbeid op de tocht

Gelegenheidsarbeid in de tuinbouw dreigt duurder te worden. Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw heeft tuinders per brief laten weten dat de vrijstelling voor de pensioenpremie voor de zogeheten achtwekenregeling per 1 april komt te vervallen.

Voor alle medewerkers van 21 jaar en ouder geldt de wettelijke verplichting pensioenpremie op te halen. Op die premie kende de land- en tuinbouw tot op heden een vrijstelling voor piekarbeid gedurende acht weken of korter. Die vrijstelling lijkt echter te botsen met de Wet Gelijke Behandeling. "Medewerkers voor wie geen pensioenpremie is ingehouden, zouden op basis van die wet toch een recht kunnen laten gelden op een pensioenuitkering", aldus voorzitter Mans Vulto van het pensioenfonds.

Met het vervallen van de regeling zouden werkgevers worden geconfronteerd met een verhoging van de loonkostprijs van ongeveer 1 euro per uur. Om dat te voorkomen hebben de sociale partners een werkgroep opgezet, die alternatieven voor de premievrijstelling onderzoekt. Vulto: "Te denken valt aan het instellen van een wachttijd van twee maanden voor deelname aan het pensioenfonds. In de Pensioenwet is er in beginsel die mogelijkheid." Die wachttijd zou dan voor alle medewerkers in de land- en tuinbouw moeten gelden.

Een andere optie is het invoeren van een drempelperiode. Wanneer een medewerker langer dan acht weken zou werken, zou dan alsnog vanaf de eerste werkdag premie verschuldigd zijn. Voordeel van die optie is dat het pensioenfonds minder premie-inkomsten misloopt. Voor medewerkers die bij opeenvolgende tuinders werken zorgt dat echter voor haken en ogen.

Of registreer je om te kunnen reageren.