Home

Nieuws laatste update:20 jan 2014

Keuringsdiensten mogelijk geherstructureerd

Het kabinet overweegt om organisaties als KCB en NAK Tuinbouw en keuringsdiensten voor akkerbouw te herstructureren.

De keuringsdiensten worden aangestuurd en gecontroleerd door de overheid, die ook de bestuursvoorzitters benoemt. Maar het bedrijfsleven bestuurt de keuringsdiensten. Daar is wel eens kritiek op van importerende landen, staat in een Kamerbrief van landbouwstaatssecretaris Dijksma en minister Schippers (volksgezondheid).

De plantaardige sectoren vrezen dat de regering de keuringsdiensten laat fuseren tot één overheidsinstantie. Net zoals de NVWA op 1 januari 2012 ontstond uit een fusie van de Voedsel en Waren Autoriteit, de Algemene Inspectie Dienst en de Plantenziektenkundige Dienst. De NAK is niet blij met dat vooruitzicht, zei directeur Eric Casteleijn deze week op een telersvergadering in Emmeloord. Hij verwijst naar het rapport van de Algemene Rekenkamer over de NVWA. "Er ging heel wat fout bij die fusie. Er is volgens de rekenkamer onvoldoende overlap van activiteiten."

Een fusie van de agrarische keuringsdiensten tot één publieke ZBO (Zelfstandig Bestuurs Orgaan), gaat de plantaardige sector geld kosten, vreest de akkerbouwsector. Bovendien worden keuringen duurder en loopt het imago van Nederland op de exportmarkten schade op. Bij Naktuinbouw en KCB was niemand bereikbaar voor commentaar.

Een ZBO voert overheidstaken uit, met soms private activiteiten ernaast. In de plantaardige sector gaat het onder andere om de keuringsdiensten BKD, NAK, KCB en NAK Tuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.