Home

Nieuws

PT: dek je in voor GMO-wijzigingen

Het Productschap Tuinbouw (PT) adviseert afzetorganisaties rekening te houden met komende wijzigingen en beperkingen in de GMO-uitvoering.

In de GMO-handleiding voor 2014 schrijft het PT dat producentenorganisaties hun aanvraag zo breed mogelijk moeten formuleren om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op GMO-wijzigingen. Het PT voorziet grote wijzigingen in uitvoering en regelgeving zelf.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) zet de PT-regelgeving op dit moment over naar een ministriële regelgeving. Dit kan consequenties hebben voor de indiening van de operationele programma’s of verzoeken tot wijziging ervan voor de komende jaren. Daar komt nog een wijziging van de Europese GMO-regelgeving overheen, die ook consequenties kan hebben voor het uitvoeringsjaar 2014. Het PT schrijft: “Om optimaal in te kunnen spelen op mogelijke wijzigingen worden producentenorganisaties geadviseerd om zoveel mogelijk maatregelen in hun operationele programma, of verzoek tot wijziging voor de volgende jaren op te nemen.” Die aanvraag moet de komende twee weken worden ingediend bij het PT.

Of registreer je om te kunnen reageren.