Home

Nieuws 1 reactie

Europa houdt vast aan GMO-boetes telersvereniging

De Europese Commissie houdt vast aan de instelling van boetes voor telersverenigingen als ze niet voldoen aan GMO-criteria en geschorst worden.

Nieuwe voorstellen van de commissie blijven bij lidstaten op protest stuiten, waardoor de nieuwe uitvoeringsmaatregelen mogelijk niet op 1 januari 2014 ingevoerd zullen worden. De Europese Commissie stelde in de jongste bijeenkomst voor lidstaten (beheerscomité) dat bij schorsing een boete van 2 procent per maand in rekening wordt gebracht. Dat vinden lidstaten te hoog. Bij een schorsing van 12 maanden loopt dat bedrag veel te hard op, stellen lidstaten. De voorstellen lijken een verdere verslechtering van eerdere voorstellen, waardoor er tussen lidstaten en commissie grote verschillen blijven bestaan. Nu bestaat zo’n boetesysteem niet. Het geeft volgens ingewijdenen aan dat er een structureel verschil van inzicht bestaat over de uitvoerbaarheid van de regelgeving tussen de Europese Commissie en het bedrijfsleven en ook sommige lidstaten.

Er lijkt wel vooruitgang over de procedurele termijnen. De uitvoerder (in Nederland het Productschap Tuinbouw) heeft in het jongste voorstel nu 2 maanden om na geconstateerde fouten een waarschuwingsbrief te schrijven. De telersvereniging kan de fouten dan in 4 maanden oplossen, voordat een schorsing ingaat. Dat was in het vorige voorstel nog twee maanden.

Eén reactie

  • P Verschuren

    Misschien moet de EC zich eens afvragen wat nu eigenlijk de bedoeling is van de GMO regeling. De regeling heeft steeds minder zin zoals de praktische invulling nu uitpakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.