Home

Nieuws

Groenteverwerking voldoet aan te dure energieconvenant

De groenten- en fruitverwerkende industrie heeft sinds 2005 voldoende voortgang gehaald in het efficiënter inzetten van energie.

Dat blijkt uit een evaluatie van meerjarenafspraken van verschillende sectoren en de overheid. Door efficiënter te werken is 13 procent bespaard, meer dan 2 procent per jaar, stellen de onderzoekers. De doelstelling is om in 2020 in totaal 30 procent efficëntere inzet van energie te behalen.

Dat convenant tussen overheid en bedrijfsleven, het  ‘Meerjarenafspraken Energie-Efficiency 2008-2020’, staat wel ter discussie. Er zijn aanwijzingen dat bedrijven een belangrijk deel van de doelstellingen ook zelf had gehaald. Dat blijkt uit ondermeer een Europese vergelijking en uit enquètes onder de bedrijven zelf. De onderzoekers stellen dat zo’n convenant relatief kostbaar is. De uitvoeringskosten liggen op 15,3 miljoen euro per jaar, maar door bezuinigingen is het aantal fte’s voor dit convenant gedaald bij Agentschap NL van 60 naar 43, waardoor betrokken bedrijfstakken problemen bij de uitvoering voorzien.

Of registreer je om te kunnen reageren.