Home

Nieuws

Discussie over heffing op klokprijs België

De nieuw ingevoerde meerwaardevergoeding die de Belgische veilingen heffen aan kopers kan ook voor Nederland effect hebben.

Dat verwachten handelaren in een rondgang. Het gaat om een vergoeding voor de inspanningen van telers een goed product af te leveren op de veiling. De vergoeding (twee cent voor komkommer en vijf cent voor tomaten en negen cent voor een kilo paprika) wordt gecompenseerd door inkopers, weet een commissionair. “Het is een slechte maatregel. Als een tomaat een euro moet opbrengen, wil je als koper nooit meer dan 95 cent betalen. Die veilprijs wordt zichtbaar en dat drukt ook de prijs op de Nederlandse markt.” Een andere commissionair zegt dat op de eerste dagen nog nauwelijks prijsverschil is waar te nemen tussen de Belgische en Nederlandse veilingen. De Belgische veiling BelOrta noemt het nog te vroeg voor een evaluatie. “De handel moet er eerst een paar dagen aan wennen voor er conclusies getrokken worden.”

Op de site AGF.nl reageert de Belgische handelsvertegenwoordiging Fresh Trad Belgium negatief op de maatregel, omdat het Belgische exporteurs met extra kosten opzadelt, maar daar lijken handelaren juist op in te spelen door lagere prijzen te bieden op de klok.

De koepel Lava kon nog niet reageren op de maatregel. Veilingkoepel VBT verwijst naar de veilingen, omdat het om een commercieel beleid gaat. Uit een bericht aan kopers van BelOrta blijkt dat de heffing voor paprika negen cent per kilo bedraagt, terwijl voor asperges een meerwaardevergoeding van 10 cent per kilo wordt gerekend. De heffing kan alleen collectief door productgroepen worden aangenomen op de verschillende veilingen. Voor de genoemde producten, is dat dus gebeurd. BelOrta verwacht niet dat de prijsvorming van producten als prei, waarvoor geen heffing geldt, negatief beïnvloed wordt door de heffing, omdat de afzet veelal gescheiden gebeurt. "De markten en de commerciële mechanismen waaraan de verkoop van hun product onderhevig is, verschilt evenwel toch. Het niet aanrekenen van een meerwaardevergoeding hoeft dus zeker niet te betekenen dat er een mindere prijs zal gevormd worden."

Of registreer je om te kunnen reageren.