Home

Nieuws

Geen geld voor vernieuwing kassen

Voor het project Duurzame Modernisering Teeltareaal komt geen nieuwe overheidssubsidie. De overheid kan het proces van herstructurering wel bespoedigen.

“Snelheid.” Dat is volgens Westlands burgemeester Sjaak van der Tak de voornaamste vernieuwing in de Gereedschapskist Modernisering Teeltareaal. Vandaag heeft Greenport Holland die Gereedschapskist gepresenteerd op haar voorjaarsconferentie in Noordwijk. Meer snelheid zou moeten worden bereikt door gebiedsbemiddelaars, die private en publieke partijen bijeen kunnen brengen en vertrouwenspersonen, die alle initiatieven rondom een herstructureringsplan kan inventariseren.

Ook het instellen van een meldpunt knellende regelgeving is een van de instrumenten waar volgens Greenport Holland behoefte aan is. “Welke regels belemmeren de modernisering van de tuinbouw onnodig en hoe kunnen we dat snel verhelpen? Dat is de volgende stap”, zegt burgemeester Ewald van Vliet van de gemeente Lansingerland. “De politiek zal niet meer met een grote nieuwe subsidie komen. De tuinbouw moet dit op eigen kracht doen. Maar wel met hulp van de overheid die kan zorgen dat een tuinbouwgebied dat wacht op modernisering niet verrommelt met allerlei andere activiteiten, die daar niet thuishoren.” Politieke besluitvorming over deelname van overheden aan een stallingsfonds, bijvoorbeeld in de vorm van een garantstelling, is er nog niet.

Helemaal zonder financiële steun hoeft de sector het niet te stellen. Bestaande financiële instrumenten zoals sanerings- of verplaatsingssubsidxies blijven van karcht. De provincie Zuid-Holland opende onlangs een bestaande planvormingssubsidie voor bedrijventerreinen ook voor teeltarealen in de greenports.

Of registreer je om te kunnen reageren.