Home

Nieuws

Ganzenpopulatie blijft groeien

De ganzenstand in Nederland blijft onverminderd groot, ondanks maatregelen om het aantal ganzen te verminderen. De groei is nog niet tot staan gebracht. Dat blijkt uit de Vogelbalans van Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Ganzen profiteren van alle vogels het meest van de ruime beschikbaarheid van voeding op Nederlands grasland. In de winter zijn volgens de telling ongeveer 2,1 miljoen ganzen in het land. Friesland is het meest in trek als vestigingsprovincie.

Het aantal zomerganzen bedroeg in 2012 ongeveer 600.000, waarvan driekwart grauwe ganzen, volgens de telling van Sovon.

Volgens Sovon is de groei van de ganzenpopulatie in de winter in zicht. Dat geldt echter niet voor de grauwe gans en de brandgans. Daarvan nemen de aantallen in de  winter nog steeds toe. Er zijn geen aanwijzingen dat aan de toename van beide soorten een eind komt. De toename van het aantal grauwe ganzen wordt vooral veroorzaakt door de groei van de broedpopulatie in Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.