Doorgaan naar artikel

Provincie: Limburgse telers zelf verantwoordelijk voor bescherming tegen bever

In de deze week verschijnende printeditie van Groenten & Fruit (GF 18) uit hardfruitteler Paul Wolters in Vlodrop zijn ongenoegen over het feit dat niks wordt gedaan om de beverpopulatie in Limburg in te dammen. Volgens de provincie is ze geen partij in dit probleem.

De provincie Limburg meldt in reactie op het artikel dat de bever – als andere wilde dieren – ‘van niemand’ is en dat telers zelf verantwoordelijk zijn voor het beschermen van hun gewassen. De provincie stelt onder meer subsidie beschikbaar voor het nemen van preventieve maatregelen.

‘Vergoeding is een schijntje’

Paul Wolters vertelt in Groenten & Fruit dat de bever de afgelopen vier jaar zo’n honderd fruitbomen op zijn bedrijf ruïneerde. Deels plantte hij nieuwe exemplaren aan. “Het is echter lastig – zo niet onmogelijk – om die weer aan de gang te krijgen, zeker omdat ik biologisch teel. Je haalt nooit meer echte goede producties”, zegt Wolters. “En de vergoeding die wordt uitbetaald vanuit BIJ12 is slechts een schijntje.”

Frustratie

Het stoort de appel- en perenteler vooral dat niks wordt gedaan om de beverpopulatie in Limburg in te dammen. “Je mag er zelf ook niks tegen ondernemen, behalve het plaatsen van afrasteringen. En dat terwijl de provincie de dieren in het verleden eigenhandig heeft uitgezet. Het is heel krom dat ze dit dan nu uit de klauwen laten lopen. De bever kost ons niet alleen veel geld, maar is ook een bron van ergernis en frustratie.”

‘Populatiebeheer onmogelijk’

De provincie Limburg geeft in een reactie aan dat de bever in het Limburgse landschap thuishoort. “Daarbij verrijkt dit dier de biodiversiteit en wordt verdroging tegengegaan”, zegt woordvoerder Meja van Zelst van de provincie. “Aan de andere kant zien we ook dat een bever schade kan veroorzaken, door vraat, dammenbouw en ondergraving. Als provincie streven wij ernaar dat in Limburg op een evenwichtige manier wordt samengeleefd met de bever. Er moet een duurzame balans zijn tussen beschermen en ingrijpen en tussen de positieve en negatieve effecten.”

Bever heeft alle vrijheid

Hoewel tussen 2002-2004 – met ontheffing van het ministerie van LNV en subsidie van de provincie Limburg – actief bevers werden uitgezet in Limburg, mag volgens Van Zelst inderdaad niets worden gedaan om de beverpopulatie in te dammen. “Volgens het Europese recht bepalen dergelijke inheemse beschermde diersoorten zelf waar ze voorkomen en hoe ze zich verspreiden.”

Subsidie preventieve maatregelen

Een wild dier als de bever is volgens de woordvoerder ‘van niemand’. Dat betekent ook dat grondeigenaren en -gebruikers, waaronder agrariërs, er zelf voor moeten zorgen dat ze hun gewassen beschermen. “Door het aanbrengen van preventieve maatregelen, denk bijvoorbeeld aan een afrastering of boommanchetten, of een andersoortige gebiedsinrichting kan schade vaak worden afgewend of beperkt. Als provincie hebben we een speciale subsidieregeling in het leven geroepen voor het nemen van dergelijke maatregelen. Hiermee dekken we maximaal 80 procent van de investering, met een maximumbedrag van € 10.000 per aanvraag. De regeling voor deze faunaschadepreventie werd op 15 maart 2022 opengesteld en sluit op 31 december van dit jaar. In totaal is er een budget van € 200.000. Er is nog ruimte beschikbaar.”

De provincie Limburg geeft agrariërs desgewenst ook preventie-advies ter plaatse. “Richt de bever desondanks toch bedrijfsmatige gewasschade aan, dan kunnen ondernemers voor een tegemoetkoming aankloppen bij BIJ12.”

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Ank Van Lier

freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin