Doorgaan naar artikel

Gemeente: overlast knalapparatuur fruit kan omlaag

Met nieuwe voorschriften voor knalapparatuur in fruit denkt Horst aan de Maas overlast verder terug te dringen.

Voor de gemeente Horst aan de Maas is geluidsoverlast door knalapparatuur in fruitpercelen een gevoelig onderwerp. De gemeente is een sterke tuinbouwgemeente, maar toerisme en woningbouw vragen ook prioriteit in het beleid. Door onderzoek en berekening van geluidsproductie heeft de gemeente nu voorschriften opgesteld die werkbaar moeten zijn voor fruitteelt en overlast verminderen.

Knalapparatuur onmisbaar instrument

Telers mogen niet overal overnetten en mochten de afgelopen jaren tijdelijk niet bejagen en wegvangen door een rechtszaak van milieuorganisaties. Verjagen met knalapparatuur is daardoor een onmisbaar instrument geworden. Voor een schadevergoeding bij de provincie (als toch veel vraat optreedt) moeten telers preventiemaatregelen aantonen.

Overschrijding grenswaarde voorkomen

Horst aan de Maas zocht vooral mogelijkheden om overschrijding van de grenswaarde te voorkomen. Bij een overschrijding van 10 decibel van de grens van 70 decibel, treedt een schrikreactie op, en ervaren mensen dat als geluidsoverlast.

Reguleren knalapparatuur

Om knalapparaten te mogen gebruiken, moeten telers minstens twee andere verjagingstechnieken gebruiken. Het gebruik is verder gereguleerd voor afstand tot de openbare weg en huizen, maar ook frequentie.

Als de loop van het gaskanon is afgewend van huizen, scheelt dat 5 decibel, ook gedempte schoten hebben de voorkeur, maar dan nog is er veel variatie in geluidsniveaus. Dat kan te maken hebben met de windrichting, of de vulling van de gaspatronen. Als het gaskanon binnen de afstand van 250 meter van een huis geplaatst is, moet de teler aantonen dat het geluidsniveau onder de 70 decibel blijft, of moet hij geluid in de richting tot huizen afschermen. De regeling kent ook uitzonderingen zoals de mogelijkheid om in korte tijd meer knallen te produceren.

Knallen optellen

Telers moeten onderling afspraken maken. Als 2 gaskanonnen staan opgesteld op een afstand van maximaal 300 meter van een huis, dan geldt opgeteld een maximum van 8 knallen per uur in de dagperiode van 7:00 uur tot 19: 00 uur. Een maximum van 4 knallen geldt in de avond tot 22:00 uur. Die moeten een lager geluidsniveau hebben, al is de grens op 65 decibel niet gevoelig lager.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin