Doorgaan naar artikel

Bejagen konijnen op sneeuwpercelen Limburg blijft toegestaan

Het bejagen van konijnen bij sneeuw blijft mogelijk op Limburgse niet-afgerasterde percelen met houtige gewassen.

De Rechtbank Limburg stelt Stichting Fauna4Life en Stichting Animal Rights in het ongelijk in een zaak over het bejagen van konijnen ter bescherming van kapitaalintensieve houtige gewassen. Voor niet-afgerasterde percelen houtige gewassen mag bij volledige sneeuwbedekking via een ontheffing op konijnen worden gejaagd. Konijnen hebben in die volledige sneeuwbedekking geen mogelijkheid ander voer te vinden en veroorzaken zo grote schade. De rechter vindt de schade aan de konijnenpopulatie dermate klein dat hij de ontheffing in stand houdt. Als de ontheffing regelmatig wordt ingezet, kunnen de milieuorganisaties opnieuw een zaak beginnen, stelt de rechtbank.

Jachtverbod blijft

De ontheffing is geldig tot 2027 en mag enkel worden ingezet om ernstige schade te voorkomen of te beperken op percelen met schadegevoelige gewassen en tot 250 meter daarbuiten. Ook is de voorwaarde dat het ontbreekt aan andere preventieve oplossingen.

Van telers die jaarlijks rouleren met kapitaalintensieve houtachtige gewassen over verschillende percelen is afrastering veel te duur, erkent de rechter. In Limburg neemt de populatieomvang van konijnen matig toe, terwijl landelijk een dalende trend te zien is. De milieuorganisaties vrezen dat vaker gebruik zal worden gemaakt van ontheffingen door het onlangs afgekondigde landelijk jachtverbod. De rechter gaat niet mee in dat betoog. In het afgelopen jaar zijn 400 konijnen door de jacht gedood in Limburg.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin