Home

Nieuws

PT sluit ZON niet uit van GMO

Het Productschap Tuinbouw heeft van veiling ZON fruit and vegetables wel het GMO-programma voor 2013 goedgekeurd. Net als FresQ was bij ZON de GMO-betaling opgeschort door een schorsing, maar FresQ wordt dit jaar uitgesloten van GMO-ondersteuning.

ZON laat weten dat de afzetorganisatie een beschikking heeft gehad van het PT. Dat zou betekenen dat de afzetorganisatie verder kan met de uitvoering van het GMO-programma. Toch wil de afzetorganisatie niet zeggen of de schorsing is opgeheven. Pas bij opheffing van de schorsing kan ZON de GMO-gelden ontvangen. Daarmee lijkt ZON wel aanspraak te kunnen maken op GMO-ondersteuning en FresQ zeker niet. Het Productschap wil niet reageren.

FresQ laat weten dat haar situatie bijzonder is doordat het meerjarige programma voor GMO (Strategisch programma) afloopt dit jaar. Dat zorgt voor een andere complexere afweging door het PT. Verder is niet bekend waarom het PT de erkenning van de telersverenigingen voor GMO en dus de betaling opschort en welke overtredingen het PT dus heeft geconstateerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.