Home

Nieuws

Telers krijgen geen tewerkstellingsvergunning meer

Het UWV heeft dit jaar negentien tewerkstellingsvergunningen in de land- en tuinbouw verleend. Vorig jaar waren dat er nog 923, in 2010 2.666.

Een groot deel van deze vergunningen werd aangevraagd voor Roemenen en Bulgaren. Dat schrijven de ministers Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Leers van Immigratie, Integratie en Asiel en Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Dat betekent dat in de tuinbouw nog nauwelijks Roemenen en Bulgaren werken met een tewerkstellingsvergunning. Vorig jaar moesten bedrijven de grootste klap opvangen en voor vervanging zorgen, stelt Jan Roefs, vakgroepvoorzitter vollegrond van de ZLTO. “Toen is het aantal vergunningen het snelst teruggelopen.” Hij stelt dat telers dit jaar wel vergunningen hebben aangevraagd, maar de houding van de UWV is overeenkomstig het aangekondigde kabinetsbeleid.

Vervanging is niet van UWV gekomen, stelt hij. Projecten met werklozen hebben nauwelijks soelaas geboden. “Dat hadden we ook niet anders verwacht”, stelt Roefs. Ongemotiveerd personeel leidde vorig jaar nog tot extra plukkosten en uitval.

Voor het merendeel zijn meer Polen aangenomen of via constructies. Of dat geheel legale constructies zijn, kan Roefs niet zeggen. “Zolang mensen zich aan de wet houden, is dat niet schimmig.”

Of registreer je om te kunnen reageren.