Doorgaan naar artikel

Poolse glasteelt: solitair en zonder energiestrategie

Poolse telers gebruiken veel Nederlandse techniek in de glasteelt. - Foto: Gerard Boonekamp premium

Poolse telers gebruiken veel Nederlandse techniek in de glasteelt. - Foto: Gerard Boonekamp

Ondanks modernisering en schaalvergroting kennen Poolse glastuinbouwbedrijven grote uitdagingen, zoals energie. Dat toont een sterkte-zwakte-analyse van de sector aan.

De Nederlandse ambassade werkte de analyse uit van de Poolse glastuinbouw. De grootste zwakte van deze sector is de afhankelijkheid van kolen. De sector is in vergelijking met andere deelsectoren niet groot, waardoor een overheidsbeleid voor energiebesparing ontbreekt. Vaak ontbreekt capaciteit om terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Daardoor is de motivatie om duurzamere energie te gebruiken niet groot.

Groot areaal folieteelt

De groenteteelt in kassen beslaat 1.300 hectare met bijna de helft tomaten. Komkommerteelt is de tweede teelt, maar de vruchten zijn niet vergelijkbaar met lange variëteiten in Nederland.

Als de folieteelt meegeteld wordt, is het areaal glasgroente 5.220 hectare, waarvan 1.750 hectare tomaten. Opvallend is dat de Poolse tomatenteelt zich heeft gespecialiseerd in de teelt van roze vleestomaat. Poolse klanten waarderen de zoetere smaak en zachtere schil van deze variëteit.

Personeelstekort

De Poolse glastuinbouwsector kampt verder met een tekort aan personeel. Door de economische groei in het land trekt de werkgelegenheid aan. Personeel komt veelal van buiten de EU. Telers opereren nauwelijks in afzetorganisaties, de inkomsten van de bedrijven zijn zeer instabiel.

Veel van de kassen en techniek zijn Nederlands. Poolse telers staan bekend als geïnteresseerd in nieuwe technieken en bezoeken vaak beurzen in Nederland.

Grote bedrijven hebben sterke marktpositie

De grote bedrijven hebben een sterke marktpositie en beschikken over goed getraind en ervaren personeel. Toch is de groei uit de Poolse glastuinbouw. Circa tien bedrijven hebben uitgebreid de laatste jaren, ondanks de lage prijzen voor grond en arbeid.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin