Home

Nieuws 1 reactie

'GMO verbiedt directe afzet door telers'

Het ministerie van EL&I stelt dat het verbod voor telers zich binnen de afzetorganisatie te bemoeien met de afzet van eigen product onherroepelijk is.

Het is geen richtlijn waar het ministerie over gaat, maar het is direct afkomstig van Europese regels. “Het is geen nieuwe richtlijn, telers mogen zich binnen GMO sinds jaar en dag niet bemoeien met de prijsvorming en het verkoopproces. Eén en ander  wordt  nu duidelijker opgeschreven“, zo laat het ministerie weten.

EL&I heeft geen bemoeienis gehad met de aanscherping. “Het PT voert de GMO groente en fruit in opdracht van het ministerie van EL&I in medebewind uit. Dit brengt met zich mee dat het PT deze taak zelfstandig uitvoert”, laat het ministerie weten. Eerder liet het PT weten dat naar aanleiding van inspecties door de Europese Commissie strikter wordt toegezien op dit verbod.

Het ministerie zegt met de stichting Stap gesproken te hebben over het onderwerp, maar niet met andere telerspartijen. Het ministerie ziet geen mogelijkheden via nationale strategie van GMO of anderszins hier een oplossing voor te verzinnen.  “Eén van de hoofdvoorwaarden van de GMO groente en fruit is juist bundeling van afzet en verkoop via een telersvereniging. Daar zijn verschillende afzetmodellen voor te bedenken, maar telers zullen nooit zelf hun producten mogen gaan afzetten binnen een telersvereniging of zich met de prijsvorming bezighouden.”

Eén reactie

  • P. Verschuren

    Hoe kun je aan de doelstelling van GMO voldoen om de positie van de teler in de martk te versterken als je als teler niets van de prijs mag vinden?

    Schaf aub heel die regeling af en verzin wat beters.

Of registreer je om te kunnen reageren.