Home

Nieuws 1 reactie

‘Teler vrij in aanpak lichtuitstoot’

Ook na aanpassing van de milieuregels per 1 januari blijft voldoende vrijheid voor bedrijven in de naleving van voorschriften. Dat stelt staatssecretaris van Milieu en Infrastructuur Wilma Mansveld.

Het nieuwe vereenvoudigde Activiteitenbesluit heeft ten doel alle milieuregels onder één noemer te brengen, ook de glastuinbouwregels. Volgens Mansveld mag een teler hierbinnen bijvoorbeeld zelf blijven invullen hoe hij aan de lichtreductieregels van 98 procent voldoet. “Essentieel is dat met de gehele installatie ten minste 98% van de lichtuitstraling kan worden gereduceerd. De manier waarop dat doel bereikt wordt, is aan het bedrijf.”

De nieuwe regels bieden een algemeen kader, maar met ruimte voor lokale invulling door gemeentes. Wel is duidelijk dat voor glastuinders nieuwe administratieve taken ontstaan. Zo moeten glastuinbouwbedrijven de afstand tot riolering melden en op spuitapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen de spuitdruk registreren. Tegelijk worden regels voor lozingen van meststoffen vereenvoudigd.

De nieuwe regelgeving moet tot een besparing leiden van 43 miljoen euro aan administratieve lasten, maar de nalevingskosten stijgen wel met 9,5 miljoen euro, beaamt Mansveld. “Ik wil er in dit verband op wijzen dat de nieuwe voorschriften voor het reinigen van machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast mede op verzoek van het bedrijfsleven zijn opgenomen. Om de nalevingskosten zo beperkt mogelijk te houden wordt de mogelijkheid geboden om deze machines zonder een voorziening op het landbouwperceel te reinigen.”

Eén reactie

  • P Van Oers

    Maatwerkoplossing betekent ontheffing aanvragen bij gemeente of milieudienst. VEK-specialist Ben Vreugdenhil heeft inmiddels diverse ontheffingsprocedures succesvol afgerond.

Of registreer je om te kunnen reageren.