Home

Nieuws

‘Sector heeft marktinfo pas net leren gebruiken’

Groenten- en fruittelers hebben pas de laatste jaren de marktinformatie van het Productschap Tuinbouw echt leren gebruiken. “Het blijkt dat het werkt, dus we moeten er mee doorgaan.”

Dat zei ZLTO-vakgroepvoorzitter Tiny Aerts dinsdagmiddag bij de bestuursvergadering van het PT. Daar werd gesproken over plannen van het PT om in 2013 te blijven investeren in sectorstatistieken. Het betekent dat deze taak nog niet verdwijnt in 2013, ondanks de eerdere voornemens en het nu aangekondigde einde van de schappen in 2014.

Voorwaarde voor voortzetting is wel dat een private partij dit overneemt in 2014, zoals bijvoorbeeld het geplande ketenplatform van handel en mogelijk telersverenigingen (Frugi Venta en DPA). Handelsvoorman Gert Mulder (Frugi Venta): “We zijn blij dat het PT dit doet en wij willen dat voortzetten en in de loop van het jaar daarover in overleg treden. Ook DPA-voorzitter Theo Tijssen vindt dat snel overleg moet plaatsvinden over hoe deze taak kan worden overgenomen door het bedrijfsleven. “Alle partijen hebben daar belang bij.” Dick Hylkema, directeur van LTO Noord Glaskracht had wel een voorwaarde voor uitvoering door branche-organisaties. “We gaan er wel vanuit dat de branche-organisaties de informatie voor de hele sector beschikbaar maakt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.