Home

Nieuws

FNV heeft kritiek op nieuwe werkwijze PT

FNV Bondgenoten denkt dat de nieuwe besluitvorming van het Productschap Tuinbouw (PT) voor arbeid niet goed werkt.

Sinds een aantal maanden zijn ondernemingsplatforms toegevoegd aan de besluitvorming. Die is nu bureaucratischer en minder slagvaardig, stelt FNV in een brief.

Ook vindt de bond dat sectoroverstijgende projecten moeilijker van de grond komen, doordat deelnemende werkgevers en werknemers moeilijker over de grenzen van de sector heen kunnen kijken. Besloten is namelijk om werkgevers en werknemers en niet de belangenbehartigers te laten meepraten in de ondernemingsplatforms.

De bond stelt zelfs niet uit te sluiten de participatie in te trekken. Bij de planvorming van een nieuwe vorm van productschappen vindt FNV namelijk niet dat het PT-voorbeeld gevolgd moet worden. Het PT gaat de werkwijze evalueren, er zijn signalen dat leden van de ondernemingsplatforms werkzaamheden zwaar vinden.

Of registreer je om te kunnen reageren.