Home

Nieuws

Duurzaamheidsprestaties landbouw gedigitaliseerd

Het LEI heeft dinsdag de website Duurzaamheidlandbouw.nl gelanceerd, waarbij inzage wordt gegeven in de duurzaamheidsprestaties van elf land- en tuinbouwsectoren.

Daarmee komt de papieren rapportage ‘Duurzame landbouw in Beeld’ te vervallen. In de categoriën people, planet, profit is direct terug te zien hoe bijvoorbeeld de inzet van arbeidskrachten verloopt en hoe het met de voedselveiligheid gesteld is.

Het LEI maakt op de site gebruik van de actuele databases van de nVWA, het CBS en andere instellingen van de Rijksoverheid, zoals de Emissieregistratie. Als voordeel van de digitale informatievoorziening wordt gewezen op het feit dat gegevens snel bijgewerkt kunnen worden en dus meer up-to-date zijn. De gegevens zijn ook voor een breed publiek toegankelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.