Home

Nieuws

Ministerie vergroot grip op uitvoering GMO

Het Productschap Tuinbouw staat bij de uitvoering van de GMO-regeling onder strengere controle van ministeries van EL&I en Financiën.

Dat staat in het jaarplan 2013 van het PT. Dit geldt dan met name voor de controles vanuit Dienst Regelingen van EL&I, maar ook de Auditdienst Rijk van Financiën. Het is opmerkelijk, omdat het PT de regeling uitvoert, maar daarbij de zelfstandigheid lijkt te hebben verloren. Lastige besluiten over erkenning van telersverenigingen worden ook voorgelegd aan het ministerie. Die controles staan nog los van de inspecties en controle van de Europese Commissie.

Die opgevoerde nationale controles zijn het gevolg van problemen met de interpretatie van de regelgeving, waardoor Nederland mogelijk miljoenen moet terugbetalen aan de Europese Commissie. Nederland gaat naar het Hof van Justititie in Luxemburg om een naheffing van meer dan 24 miljoen euro aan te vechten. Nederland vindt de regels voor GMO te complex en pleit bij de komende hervorming voor een heldere regelgeving.

Eind 2011 vond de Europese Commissie nog onvolkomenheden in de Nederlandse uitvoering. Dit jaar is daarom een taskforce ingesteld om de erkenning van telersverenigingen tegen het licht te houden. Met name de leveringsplicht en regie op de afzet spelen daarin een belangrijke rol.

Het PT verwacht dat de strenge controles ook in 2013 plaats zullen vinden. Dat leidt bij de afdeling tot veel extra werk in de vorm het opleveren van extra dossiers en het toelichten van deze dossiers.

Overigens worden de medebewindstaken (GMO-uitvoering) komende week ondergebracht bij de gezamenlijke productschappen.  Dat is het gevolg van het mogelijke samengaan van de schappen. Voor de medebewindstaken is daar al overeenstemming voor.

Of registreer je om te kunnen reageren.