Home

Nieuws 1 reactie

Brede steun voor behoud GMO

Producentenorganisaties moeten de hoeksteen blijven van de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) voor groente en fruit. Dat is de algemene conclusie uit de publieke consultatie van het bedrijfsleven.

De Europese Commissie maakte dat afgelopen week bekend tijdens de bijeenkomst van het beheerscomité groente en fruit. Het systeem moet wel verbeterd worden, is de opvatting van het bedrijfsleven. Zij hebben daarvoor voorstellen gedaan, bijvoorbeeld om activiteiten te stimuleren op gebied van marketing, milieu en onderzoek. Om die reden pleitten bedrijven ook voor extra steun via de GMO-regeling om bijvoorbeeld het hoofd te bieden aan de inkoopmacht van de retail.

Zo’n 136 bedrijven en brancheorganisaties hebben deze zomer een visie ingestuurd voor de hervorming van de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) voor groente en fruit. Uit Nederland waren negen visies ingestuurd.  De lidstaten hebben daarnaast een extra enquête moeten invullen waarbij informatie werd gevraagd over erkenningscriteria, uitbesteding, UPO’s, uitgaven door PO’s, directe betalingen en de distributieketen. Dit was nodig voor de effectmeting die door de Europese Commissie wordt uitgevoerd. Deze beoordeling wordt meegenomen bij het maken van de hervormingsvoorstellen. De Europese Commissie zal eind november een seminarie organiseren met externe deskundigen, die ze zelf zal aanduiden.

Eén reactie

  • P. Verschuren

    Wij van WC eend adviseren WC eend.... weinig verrassend.

Of registreer je om te kunnen reageren.