Home

Nieuws laatste update:20 okt 2011

Kamp kortwiekt productschappen

Het Productschap Tuinbouw verliest een groot deel van zijn taken. Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) maakte dit kabinetsstandpunt vorige week bekend.

De schappen behouden alleen de medebewindstaken, zoals de uitvoering van de GMO-regeling, en taken op het gebied van plantgezondheid, voedselveiligheid en volksgezondheid.

Alleen taken met een publiek belang blijven bij de productschappen. Taken als productpromotie komen te vervallen. Het kabinet streeft ernaar eind volgend jaar een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen. Het voorstel betekent met name voor het PT een flinke aderlating. Het tuinbouwschap verzet nu nog veel werk op het gebied van marktonderzoek en arbeid. Ook financiert het veel promotie en teelttechnisch onderzoek. Veel van die huidige PT-bemoeienissen zal niet meer vanuit de voor alle bedrijfsgenoten verplichte productschapsheffing kunnen worden betaald.
Tegelijkertijd met deze stelselwijziging wordt de verantwoordelijkheid over de schappen overgedragen van het ministerie van Sociale Zaken naar dat van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Voldoende meerwaarde
Kamp baseert zijn voorstel op het advies van de commissie-Jorritsma. Die constateert dat het kernidee dat ooit ten grondslag lag aan de productschappen – dat een economisch stelsel gediend is bij instellingen die collectieve belangen kunnen dienen – nog steeds legitiem is. “Het stelsel van productschappen heeft voldoende meerwaarde als instituut dat bepaalde publieke taken op een efficiënte manier kan uitvoeren”, aldus de commissie. Die efficiëntie is door de schappen al aangepakt met het voorstel om met een gezamenlijke backoffice te gaan werken.
LTO Nederland heeft al positief gereageerd op de voorstellen van Kamp. Met het terugtreden van de schappen komt er meer ruimte voor de brancheorganisaties om taken op te pakken rond scholing en innovatie, stelt ook de commissie-Jorritsma.
Sommige kamerfracties en de NVAF vinden de voorstellen van Kamp niet ver genoeg gaan. De NVAF blijft voorstander van het volledig opdoeken van de Productschappen.

Bron: Groenten & Fruit

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.