Doorgaan naar artikel

Tuinbouwmissie Zuid-Holland in China benoemt knelpunten

De provincie Zuid-Holland gaat in mei met 44 bedrijven uit het glastuinbouwcluster op een roadtrip door China en zal daarbij aandacht hebben voor Chinese maatschappelijke zaken en economische risico’s voor Nederlandse bedrijven.

De geplande missie volgt kort op de missie van het ministerie van LNV afgelopen november in Shanghai en Peking. Het bedrijfsleven in de tuinbouw (voornamelijk toeleveranciers) heeft behoefte aan een vervolg in mei als de beurs IPM Hortiflorexpo plaatsvindt.

Alleen op vraag van bedrijven

De handelsmissie richt zich niet op deze beurs, maar op een rondreis langs regio’s en partners. Een handelsmissie geleid door overheden opent namelijk deuren voor bedrijven die normaal gesproken dicht blijven. Dat is ook de reden dat de provincie Zuid-Holland er geld voor uit trekt. Onder voorwaarden zet de provincie hiermee het beleid voort om betrekkingen te verbeteren tussen bedrijven en overheden in China en Nederlandse bedrijven in de keten van glastuinbouw. Eén van de voorwaarden is dat de provincie dat meer doet op verzoek van bedrijven en zo dus meer vraaggestuurd opereert.

Ook wijzen op economische risico’s

Een andere voorwaarde is dat bij de missie ook aandacht is voor gevoelige onderwerpen. Tijdens de missie zullen aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen terugkomen in de seminars en gesprekken met Chinese partijen, schrijft de provincie. Daarnaast zal er tijdens het bezoeken van locaties en ondernemingen ook aandacht gevraagd worden voor arbeidsomstandigheden in de kassen en daarbuiten. Ook wil de provincie aandacht vragen voor economische risico’s die Nederlandse bedrijven voelen bij projecten in China. De provincie is van plan hierover open te zijn, ook na afloop bij een evaluatie van het bezoek.

De roadtrip van 23 tot en met 25 mei zal bestaan uit enkele seminars, matchmaking events, veldbezoeken en overheid-tot-overheidsontmoetingen. Verder is er nadrukkelijk samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en InnovationQuarter. Deze organisaties hebben beide een actieve rol in de organisatie.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin