weblog

‘Reageren op onderzoeksjournalistiek’

Deze week was het weer raak. Alarmbellen in de media over arbeidsmigranten, met ook aandacht voor de tuinbouw.

In kranten, bladen, websites en op tv en radio is er deze week de nodige aandacht voor arbeidsmigranten en hun benarde positie. Hun vaak ook onzichtbare positie, want registratieverplichtingen blijken vaak niet te worden nagekomen. De tuinbouw wordt in dit soort berichten altijd genoemd, in een bijrol of zelfs een hoofdrol.

Wel of niet reageren? Glastuinbouw Nederland is bij monde van beleidsspecialist arbeid Peter Loef heel eerlijk over dit dilemma. Want de sector is helemaal niet slecht bezig en de suggestie dat het dweilen met de kraan open zou zijn, zoals de Inspectie SZW naar aanleiding van een tv-uitzending van KRO/NCRV op Nu.nl zegt ‘maakt ons verre van enthousiast’. “Wij nemen onze verantwoordelijkheid en komen op voor de vele leden van Glastuinbouw Nederland die hun zaken op gebied van goed werkgeverschap prima voor elkaar hebben”, zo stelt Loef.

Aandacht voor als het goed gaat

De reactie van Glastuinbouw Nederland is begrijpelijk voor de achterban die zelf ook weet dat hij zich netjes aan alle regels houdt. Aandacht vragen voor de 90% van de gevallen (een cijfer dat de sector zelf vaak gebruikt) waarin alles in orde is, is echter een zinloze exercitie. Dan zouden we immers ook alle uitingen in de media waarin een juist en positief beeld van de tuinbouw wordt geschetst actief moeten gaan bejubelen.

Signalen van bestuurlijke besluiteloosheid

Glastuinbouw Nederland verbaast zich in zijn officiële reactie over de berichten dat gemeenten arbeidsmigranten eigenlijk liever niet inschrijven.

Met verbazing las Peter Loef op dinsdag 4 mei in een artikel in dagblad Trouw dat Gemeenten niet zouden willen weten hoeveel arbeidsmigranten er wonen, en het ook niet registreren als zij op plekken wonen waar dat niet mag. “Als het niet op papier staat, bestaat het niet en komen er geen vragen. Combineer dit met de resultaten van een kort onderzoek van Greenports Nederland in regio’s rondom vergunningverlening van bouwprojecten en het beeld ontstaat dat her en der ‘bestuurlijke besluiteloosheid’ regeert. Dat bepaalt mede de beeldvorming waar zowel de internationale werknemers veel last van hebben als de bedrijven die het goed doen. Dit zal en kan toch niet waar zijn?”

Media gooien steen in de vijver

Kennelijk is het wél waar. Dus toch goed dat journalisten af en toe eens een steen in de vijver gooien en die gemeenten in dit daglicht zetten. Loef sluit af met: “Gelukkig hebben we vanuit Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland contact met gemeenten en kunnen we ook dit gesprek met elkaar voeren.” Of dat gesprek, in deze demissionaire tijden, de besluiteloosheid snel en beslissend gaat bestrijden? Ik help het u hopen.

Of registreer je om te kunnen reageren.