weblog

‘Inspiratie van boven’

Inspiratie kwam eeuwenlang uitsluitend tot ons vanuit de allerhoogste regionen. Het woord betekent letterlijk ‘inblazing’.

En tot en met de 18de eeuw verstonden we onder ‘inspiratie’ eerst en vooral de inblazing van de eerste adem van de eerste mens door God zelf. Met andere woorden: inspiratie bracht letterlijk en figuurlijk leven in de brouwerij.

En dat doet het nog steeds. Wie ongeïnspireerd door het leven gaat, die rijgt de dagen aaneen tot een vormeloze sleur. Dat kun je op zich lang volhouden, maar het is wel een beetje een dooie boel. Veel bijzonders komt daar niet uit voort. Hoogstens zo nu en dan een besef dat er toch wat méér zou moeten kunnen zijn, zoals Doe Maar al zong. “Is dit alles … oewoehoehoe … wat er is?”

Inspiratie biedt nieuwe vergezichten

Ondertussen is in het dagelijks spraakgebruik ‘inspiratie’ allang niet meer alleen van goddelijke komaf. We kunnen inspiratie putten uit van alles en nog wat. Uit een zonnige dag, een goed boek, een mooie film of een bevlogen toespraak. Inspiratie biedt nieuwe vergezichten, nieuwe ideeën en wat nieuwe vastberadenheid om eindelijk eens nieuwe richtingen in te slaan, misschien.

Hard werken

Misschien, want zoals Toon Hermans al zei: “De grappen en liedjes voor een nieuwe one-man-show schrijven, dat is voor 10% inspiratie en 95% transpiratie”. Inspiratie – zeker als je het vertaalt als inblazing – kan min of meer zomaar komen aanwaaien. Maar ook echt wérk maken van die inspiratie, dat is en blijft gewoon hard werken.

Hoewel, gewóón hard werken? Voor wie zich laat inspireren en het contact met die inspiratiebron niet laat verzanden, is dat harde werken niet alleen maar vermoeiend. Voor die gelukkige komt het neer op hard werken aan iets nieuws en móóis. En dan kun je ook onvermoeibaar werken, aan iets dat de moeite waard is, aan iets dat die moeite verre overtreft en overstijgt.

Wat dat ‘iets’ voor u is of zou kunnen zijn, dat weet u zelf het beste. En zo niet, dan is er toch geen betere tijd te bedenken om daar naar op zoek te gaan dan nú. In de nieuwe editie van Groenten&Fruit geven we vast wat voorzetjes. En anders dan in de klassieke voetbalvergelijking is het doel in dit geval altijd open.

Of registreer je om te kunnen reageren.