commentaar

‘200 dagen regen’

Dit jaar was het extreem droog en 2019 start met een watertekort.

Weeronline registreert een van de droogste herfsten ooit. Recordzonnig, droog en warm, luiden de kwalificaties. Normaal valt er in september, oktober en november 243 millimeter regen, dit jaar de helft. De droge herfst volgt op een extreem droge zomer. Het gevolg is overal zichtbaar. Lobith noteert een laagterecord van de Rijn. Het grondwaterpeil is uitzonderlijk laag. Sloten staan droog.

“200 dagen normale Hollandse regen hebben we nodig om het tekort weer aan te vullen”, zegt dijkgraaf Tanja Klip van Waterschap Vallei en Veluwe. “Dat is ruim 6 maanden en dat is wel heel veel. Als je eerlijk kijkt, gaan we dat niet redden voor het nieuwe groeiseizoen.”

Grote effecten op opbrengsten

Dat is even slikken. Veel telers moeten de balans nog opmaken over 2018. Als iets duidelijk is, is dat droogte en hitte grote effecten hebben op de opbrengsten, prijzen en daarmee inkomens. De verschillen tussen teelten, regio’s en ondernemers zijn ook groot.

Volgens WER worden lagere opbrengsten gecompenseerd door hoge prijzen

Minister Carola Schouten liet Wageningen Economic Research (WER) – het oude LEI – alvast een quick scan uitvoeren. Hopelijk krijgt deze quick scan een degelijk vervolg, want de becijferde inkomenseffecten voor vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt zijn een lachertje: tussen min € 4.000 en plus € 3.000! Volgens WER worden de lagere kilo-opbrengsten veelal gecompenseerd door de hoge prijzen op de vrije markt.

Kosten beregenen

Navraag leert dat de cijferaars de kosten van beregening wel erg zuinig inzetten: € 50 per hectare voor 25 millimeter. Geen arbeid, geen afschrijving. Tja, dan is het makkelijk rekenen. De vraag is ook of telers altijd profiteren van de hogere prijzen. Contracttelers in ieder geval niet. In het maken wij onze balans op. Die ziet er heel anders uit.

2019 start met een watertekort

Nee, dit WER-cijferwerk mag bij afnemers of in de politieke arena niet blijven hangen als dat het allemaal wel meevalt. Wageningen nuanceert weliswaar dat de verschillen groter zijn dan gebruikelijk. Misschien is het beter dan maar niks te zeggen.

Op naar 2019. Het jaar start met een watertekort, zoveel is zeker. Het is goed om daar alvast op te anticiperen. Op bedrijven, maar zeker ook in de contractbesprekingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.