weblog

‘Op tijd BSN aanvragen voor arbeidsmigrant’

Arbeidsmigranten hebben een burgerservicenummer nodig, anders kunnen ze niet als piekarbeider worden aangemeld en loopt u de premievrijstelling mis.

Inmiddels bereiken ons de eerste signalen dat de wachttijd voor het verkrijgen van een BSN-nummer oploopt. Zeker nu de vakantieperiode aanbreekt is de bezetting op de gemeentelijke kantoren beperkt. Wilt u gebruik maken van de regeling piekarbeid dan heeft u voor het aanmelden van piekarbeiders bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) het BSN-nummer nodig.

Heeft de piekarbeider nog geen BSN-nummer, dan moet hij dat zelf (in persoon) aanvragen. Arbeidsmigranten die korter dan 4 maanden in Nederland komen wonen dienen een BSN aan te vragen bij een RNI inschrijfvoorziening.

Uiterlijk vijfde werkdag aanmelden

Belangrijk is dat u de piekarbeider uiterlijk op de vijfde werkdag meldt bij BPL. Indien u de piekarbeider niet binnen vijf werkdagen aanmeldt bij BPL voldoet u niet aan de voorwaarden van de regeling piekarbeid en kunt u geen gebruik maken van de vrijstelling voor pensioenfonds BPL en het Colland sectorfonds.

Polen mogen hier premievrije piekarbeid verrichten, mits op tijd aangemeld. - Foto: Ton van der Scheer
Polen mogen hier premievrije piekarbeid verrichten, mits op tijd aangemeld. - Foto: Ton van der Scheer

Maak op tijd een afspraak

Wij adviseren om vooraf een afspraak te maken bij de desbetreffende inschrijfvoorziening, zodat de piekarbeider tijdig een BSN-nummer ontvangt. In de brochure van de Rijksoverheid vindt u ook de contactgegevens van de 19 RNI inschrijfvoorzieningen in Nederland. Mocht de voorkeurslocatie een wachttijd hebben, dan kan de werknemer uitwijken naar een andere locatie.

Niet op tijd een BSN-nummer?

Indien er een wachttijd is in uw regio dan adviseren wij het volgende:

  • Benader een ander kantoor of u daar sneller terecht kunt;
  • Vraag het RNI-kantoor om een schriftelijke (e-mail)bevestiging van de afspraak;
  • Indien het niet lukt om binnen een periode van 5 werkdagen na aanvang van de werkzaamheden een BSN-nummer te krijgen, dan meldt u dit met een schriftelijke bevestiging van de afspraak van het RNI-kantoor bij de Werkgeversdesk van BPL.
  • Informeer ook de Werkgeverslijn (info@werkgeverslijn.nl) over eventuele wachttijden en bij welk kantoor dat zo is.

Of registreer je om te kunnen reageren.