commentaar

Lente kent keerzijde

Even zakt de temperatuur weg begin mei, maar in de statistieken komt toch vooral een vroeg, warm en zonnig voorjaar 2014 tot uiting. De lente met een regen aan warmte-records volgt bovendien op een kleffe, vorstloze winter.

Op het eerste oog zijn dit gunstige productie-omstandigheden voor de tuinbouw. De relatief hoge temperatuur scheelt fors in de stookkosten. Het vele licht zorgt voor groei en goede vruchtzetting. In de vollegrond start het teeltseizoen vroeg. Begin maart wordt op Texel al de eerste winterbloemkool geoogst, een teelt die in de afgelopen vijf jaren veelal mislukte.

Kent deze mooie lente alleen voordelen? Allerminst. In Groenten&Fruit maken we de balans op. De traditionele wisseling van de wacht in groeiseizoenen met Spanje loopt volledig spaak, waardoor de prijsvorming soms dramatisch uitpakt. De komkommerteelt springt er in negatieve zin uit. Half mei lopen sommige telers al tot 7 euro per vierkante meter achter op 2013.

In de tomatenteelt verschillen de resultaten sterk. De belichte teelten komen er iets beter uit. De telers hebben kunnen profiteren van hoge noteringen in januari en februari. De meeste pijn zit bij de niet-belichtende tomatentelers. Zij oogsten niet de extra kilo's op het moment dat de prijzen nog goed zijn. De prijzen zakken dit voorjaar ook extreem snel.

In de preiteelt overlappen de afzet van winterprei en nieuwe teelt elkaar. De prijs maakt een keuze in afzet niet eenvoudig. Van eigen bodem komt al eind april ijsbergsla op de markt. Het is extreem vroeg. Op dat moment is er ook nog volop Spaanse product. Telers profiteren niet van doorgaans hogere primeurprijzen. Onder aspergetelers zullen minder wanklanken klinken. De prijs ligt gemiddeld weliswaar wat lager, maar de productie is fors hoger.

Spanje speelt ook de Nederlandse aardbeientelers parten. Veel Spaanse contracten met de retail lopen tot 1 mei. De telers kunnen niet profiteren van hun vroege oogst.

Zwaar weer dus, in heel wat teelten. Voor het adagium dat de wisseling van seizoenen, en de daarmee gepaard gaande extremiteiten, tot de charme van het vak horen, is op dit moment niet iedereen gevoelig.

Of registreer je om te kunnen reageren.