Home

Achtergrond 1 reactie

Klaver wil CO2-belasting ook voor landbouw

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver wil een CO2-belasting ook invoeren voor de land- en tuinbouw.

Dat zegt hij tijdens een debat over het klimaatakkoord in de Tweede Kamer.

In het huidige klimaatakkoord is geen CO2-belasting opgenomen. Volgens Klaver zijn de klimaatdoelen niet haalbaar zonder deze belasting. In dit geval vindt hij ook het middel heilig, want een boete achteraf werkt volgens hem niet. Deze boete is wel opgenomen in het klimaatakkoord. De CO2-heffing zal op termijn ook voor de transport- en landbouw moeten worden ingevoerd, zegt Klaver. Op korte termijn is dat niet haalbaar, omdat het technisch nog lastig in te voeren is.

Provinciale Statenverkiezingen

In het debat is duidelijk zichtbaar dat er verkiezingen aan komen. Na de Provinciale Statenverkiezingen in maart dreigt de coalitie de meerderheid in de Eerste Kamer te verliezen. GroenLinks is wel bereid om mee te werken aan een meerderheid, maar de CO2-heffing is dan wel een voorwaarde.

Meer maatregelen

PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand daagde D66-leider Rob Jetten uit om meer maatregelen te nemen dan nu in het klimaatakkoord staan. “Krimp van de veestapel is onontkoombaar. Hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt voor boeren en hoe duurder het wordt voor de belastingbetaler”, zegt Ouwehand. Jetten reageert dat er extra maatregelen zullen komen als blijkt dat de doelen niet gehaald worden. Hij is wel voor snel ingrijpen. “Hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt om in de groene stand te komen”, zegt Jetten. Hij wil de coalitiegenoten daarom strikt aan het regeerakkoord houden. Hierin staat echter dat niet wordt ingegrepen in de omvang van de veestapel.

Wilders is kritisch

PVV-leider Geert Wilders is zeer kritisch over het hele klimaatbeleid. “In wat voor land leven we? Waar het dagelijks eten van een gehaktbal bijna illegaal wordt en het telen van cannabis legaal wordt gemaakt”, zegt Wilders.

Eén reactie

  • P Verschuren

    De meest elementaire biologie is blijkbaar aan de kamer niet besteed. De land- en tuinbouw is net als hout een exponent van de korte kringloop en draagt dus netto nul bij aan de uitstoot van co2. Enkel de diesel in de tractor is nog een probleem. Dit wordt nog wel opgelost net zoals het stroomverbruik wat de sector zelf al helemaal compenseert door opwekking. Ze praten zich een slag in de rondte in de kamer, maar kennis van zaken zou het wat meer doelgericht kunnen maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.