Home

Achtergrond laatste update:9 mei 2016

Nederlandse landbouw gebaat bij lichte temperatuurstijging

Als het 1 graad warmer wordt, neemt de productiviteit van Nederlandse landbouwgrond toe. De waarde van landbouwgrond in Nederland kan met 10 procent toenemen.

Ook in andere Noord-Europese landen is een beperkte stijging van de temperatuur voordelig, maar in Zuid-Europa verliest de land- en tuinbouw juist productiviteit.

De cijfers staan in een studie die is uitgevoerd onder leiding van professor Steven Van Passel, die werkt aan de universiteiten van Hasselt en Antwerpen. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental & Resource Economics. De onderzoekers keken naar meer dan 40.000 landbouwbedrijven in de 15 'oude' lidstaten van de EU.

Impact klimaatverandering vooral bepaald door hogere temperaturen

Het betreft gegevens over bodemkwaliteit, aanpassingsmogelijkheden van bedrijven, de afstand tot steden en havens en het ontvangen van subsidies. Uiteindelijk konden de onderzoekers verbanden leggen tussen de huidige waarde van landbouwgrond en temperatuur- en neerslagvariabelen. Met de cijfers zijn vervolgens klimaatscenario's doorgerekend.

In het algemeen blijkt dat de impact van klimaatverandering vooral wordt bepaald door hogere temperaturen en slechts in mindere mate neerslag. Minder neerslag is voor alle onderzochte landen behalve Denemarken en Finland nadelig, maar de gevolgen zijn beperkt.

Een stijging van de temperaturen met 1 graad, betekent voor Portugal en Griekenland een forse daling van de productiviteit. Landbouwgrond zou 9% in waarde dalen. In Spanje en Italië wordt gerekend op een 5% lagere waarde. In Nederland, maar ook het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de Scandinavische landen, neemt de grondprijs toe.

Concreet scenario

De onderzoekers keken ook naar concrete scenario's. Een beperkte opwarming van de aarde tot het jaar 2100, plus 2,8 graden en 5% minder neerslag, pakt volgens Van Passel voor de meeste onderzochte landen positief uit. Gemiddeld neemt de waarde van landbouwgrond met 5% toe. In Nederland zou de positieve impact tussen €2.994 en €11.920 liggen.

"Om het scenario werkelijkheid te laten worden, zouden we de uitstoot van broeikasgassen wel aan banden moeten leggen", aldus Van Passel. Het is een scenario dat een ombuiging van de huidige trend van toenemende vervuiling veronderstelt.

Grote problemen bij temperatuurstijging van meer dan 4%

In scenario's waarbij de temperaturen met meer dan 4% stijgen, treden grote problemen op. In een 'business as usual'-scenario kunnen temperaturen in de 15 landen gemiddeld met 4,4 graden toenemen en neemt neerslag met gemiddeld 34% af. De Nederlandse productiviteit neemt dan ook af en landbouwgrond kan ongeveer een kwart minder waard worden. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Ierland profiteren van zo'n scenario.

Of registreer je om te kunnen reageren.