Home

Achtergrond

Niet te snel desinvesteren

Wie een bedrijfsmiddel verkoopt, die kan daar de fiscus voor over de vloer krijgen. Niet te vroeg desinvesteren en op tijd hérinvesteren houdt de gevolgen binnen de perken.

Verkoopt u een bedrijfsmiddel - waarvoor u bij aanschaf investeringsaftrek heeft ontvangen – binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering heeft gedaan? Dan krijgt u te maken met een desinvesteringsbijtelling. Voorkom deze desinvesteringsbijtelling en verkoop bedrijfsmiddelen pas na de vijf jaar.

Wanneer u bij verkoop van een bedrijfsmiddel een boekwinst behaalt, dan kunt u belastingheffing uitstellen door gebruik te maken van een herinvesteringsreserve. U moet dan wel het voornemen hebben om te herinvesteren in uiterlijk het derde jaar na het jaar waarin u het bedrijfsmiddel heeft verkocht.

Tip

Ook degenen die onder de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling vallen (zoals de dga die een kantoorpand verhuurt aan zijn bv) komen in aanmerking voor de herinvesteringsreserve bij verkoop van een ter beschikking gesteld vermogensbestanddeel.

Of registreer je om te kunnen reageren.